ENG  中(繁)  中(简)
Up/down(previous) MELS User(MELS ID) Usage(yesterday) Total Usage
No.1
(2)
Chai Yu Zhe
chaiyuzhe
15
No.2
(3)
Chan Zi Sha...
zishan
12
No.3
(4)
Tin Mei Yin...
tinmeiying
9
No.4
(5)
Chin Jie Yi
jieyi
7
No.5
(6)
Chiew Ze Yi
chiewzeyi
6
No.6
(7)
Yap Di Shen
dishen
6
No.7
(8)
Ng Yoke Hui
yokehui
5
No.8
(9)
Chloe Ong
chloeong
5
No.9
(10)
Leong Wen Wei
leongwenwei
5
No.10
(-)
Yong Yin Loong
yinloong
5
** Active Learners means the frequency of the users using MELS learning system daily and totally.
News: